Partnerzy

Z dumą prezentujemy partnerów naszej imprezy.

Każdy z naszych partnerów ma swój wkład w tworzenie Polskiej społeczności. Są to firmy, z którymi nawiązaliśmy udane partnerstwo, ale także firmy, które chcą docenić pracę i zaangażowanie Polaków.

Naszymi partnerami są znane firmy, każda w jakiś sposób związana z Polakami w Holandii.
Również dzięki tym wyjątkowym przedsiębiorcom mogliśmy zorganizować tę imprezę.
Nasze ogromne podziękowania, www.polskifestival.nl

Odwiedź naszych partnerów.